Prima Pagina         FAQFAQ   C�utareC�utare   MembriMembri   GrupuriGrupuri   �nregistrare�nregistrare   ProfilProfil   
Mesaje privateMesaje private  
AutentificareAutentificare  
FAQ
Probleme de autentificare �i �nregistrare
De ce nu m� pot autentifica?
De ce trebuie s� m� �nregistrez?
De ce sunt scos afar� din forum automat?
Cum fac s� nu �mi apar� numele de utilizator pe listele de utilizatori conecta�i?
Mi-am pierdut parola!
Sunt �nregistrat dar nu m� pot autentifica!
M-am �nregistrat cu ceva timp �n urm� dar nu m� mai pot autentifica?!

Preferin�e �i set�ri
Cum �mi schimb set�rile?
Orele nu sunt corecte!
Am schimbat zona de fus orar �i ora tot este gre�ita!
Limba mea nu este �n list�!
Cum pot afi�a o imagine sub numele meu de utilizator?
Cum �mi schimb rangul?
De ce c�nd folosesc leg�tura de email al unui utilizator �mi cere s� m� autentific?

Probleme de scriere/publicare a mesajelor
Cum deschid un subiect �n forum?
Cum pot modifica sau �terge un mesaj?
Cum pot s� �mi adaug semnatura la mesaj?
Cum pot crea un sondaj?
Cum modific sau �terg un sondaj?
De ce nu pot s� accesez un forum?
De ce nu pot vota �n sondaje?

Format�ri �i tipuri de mesaje
Ce este codul BB?
Pot folosi HTML?
Ce sunt Z�mbetele?
Pot publica imagini?
Ce sunt anun�urile?
Ce sunt subiectele importante?
Ce sunt subiectele blocate?

Niveluri de utilizatori �i grupuri
Cine sunt administratorii?
Cine sunt moderatorii?
Ce sunt grupurile de utilizatori?
Cum pot s� fac parte dintr-un grup de utilizatori?
Cum pot deveni moderatorul unui grup de utilizatori?

Mesaje private
Nu pot trimite mesaje private!
Tot primesc mesaje private nedorite!
Am primit spam-uri sau mesaje abuzive de la cineva din forum!

�ntreb�ri despre phpBB 2
Cine a scris acest program?
De ce nu este facilitatea X disponibil�?
Cu cine iau legatura pentru probleme legate de abuzuri �i/sau juridice legate de acest program?

 

Probleme de autentificare �i �nregistrare
De ce nu m� pot autentifica?
V-a�i �nregistrat? Serios vorbind, trebuie s� v� �nregistra�i pentru a v� autentifica. A�i fost exclus de pe site (un mesaj v� apare pentru a v� indica acest lucru) ? Dac� da, ar trebui s� contacta�i adminstratorul site-ului sau forumului pentru a afla motivul. Dac� sunte�i �nregistrat �i nu sunte�i exclus �i tot nu v� pute�i autentifica, atunci verifica�i foarte bine numele de utilizator �i parola. De obicei, aceasta este problema. Dac� nici aceasta nu este solu�ia, lua�i leg�tura cu administratorul forumului pentru c� forumul ar putea fi incorect configurat.
Sus
De ce trebuie s� m� �nregistrez?
S-ar putea s� nu fie nevoie, depinde de adminstratorul forumului dac� e nevoie s� v� �nregistra�i sau nu. Oricum, �nregistrarea v� va oferi acces la op�iuni care nu sunt disponibile utilizatorilor anonimi cum ar fi imagini asociate, mesaje private, trimiterea de email-uri altor utilizatori, �nscrierea �n grupuri etc. Dureaz� doar c�teva momente s� v� �nregistra�i , a�a c� v� recomand�m s� v� �nregistra�i.
Sus
De ce sunt scos afar� din forum automat?
Dac� nu activa�i op�iunea Autentific�-m� automat la fiecare vizit�, atunci c�nd v� autentifica�i ve�i fi autentificat doar pentru o perioad� prestabilit�. Aceast� m�sur� previne ca cineva s� se foloseasc� de contul dumneavoastr�. Pentru a r�m�ne autentificat, bifa�i aceast� op�iune la autentificare, dar acest lucru nu este recomandat dac� accesa�i forumul de la un calculator utilizat de mai multe persoane, cum ar fi de la o bibliotec�, cafenea internet, facultate etc
Sus
Cum fac s� nu �mi apar� numele de utilizator pe listele de utilizatori conecta�i?
�n profilul dumneavoastr� ve�i g�si o op�iune Ascunde�i indicatorul de conectare, �i dac� ve�i seta aceast� op�iune pe Da ve�i fi vizibil doar pentru administratori �i pentru dumneavoastr�. Ve�i fi num�rat ca utilizator ascuns.
Sus
Mi-am pierdut parola!
Nu intra�i �n panic�! Parola dumneavoastr� nu poate fi ref�cut�, dar poate fi resetat�. Pentru a realiza acest lucru, merge�i la pagina de autentificare �i folosi�i leg�tura Mi-am uitat parola, urma�i instruc�iunile �i ar trebui s� pute�i s� v� autentifica�i �n scurt timp.
Sus
Sunt �nregistrat dar nu m� pot autentifica!
Mai int�i verifica�i dac� a�i introdus numele de utilizator �i parola corect. Dac� sunt corecte, atunci fie, dac� este activat� op�iunea COPPA �i a�i dat bifat Sunt de acord cu aceste condi�ii �i declar c� am sub 13 ani la �nregistrare, va trebui s� urma�i instruc�iunile primite, fie contul dumneavoastr� trebuie s� fie activat. Unele forumuri oblig� ca to�i utilizatori noi s� �i activeze conturile , fie c�tre dumneavoastr� personal, fie de c�tre administrator �nainte de a v� pute�i autentifica. C�nd v-a�i �nregistrat a�i fi aflat dac� este necesar� activarea. Dac� a�i primit un email atunci urma�i instruc�iunile. Dac� nu, sunte�i sigur c� a�i specificat corect adresa de mail ? Unul din motivele pentru care activarea este folosit� este pentru a preveni abuzul de c�tre utilizatori pirat anonimi. Daca sunte�i sigur c� adresa de mail folosit� este corect� atunci �ncerca�i s� contacta�i administratorul.
Sus
M-am �nregistrat cu ceva timp �n urm� dar nu m� mai pot autentifica?!
Cele mai probabile motive sunt: a�i folosit un nume de utilizator inexistent sau o parol� gre�it� (verifica�i-v� email-ul pe care l-a�i primit c�nd v-a�i �nregistrat) sau administratorul a �ters contul dumneavoastr� dintr-un motiv sau altul. Dac� motivul este al doilea, atunci poate nu a�i scris nici un mesaj ? Se obi�nuie�te ca forumurile s� exclud� periodic utilizatorii care nu au scris nimic pentru a reduce m�rimea bazei de date. �ncerca�i s� v� �nregistra�i din nou �i s� v� implica�i �n discu�ii.
Sus

Preferin�e �i set�ri
Cum �mi schimb set�rile?
Toate set�rile dumneavoastr� (dac� sunte�i �nregistrat) sunt stocate �n baza de date. Pentru a le schimba folosi�i leg�tura Profil (�n general afi�at� �n partea superioar� a paginilor dar nu �ntotdeauna). Acest lucru v� va permite s� v� schimba�i toate set�rile.
Sus
Orele nu sunt corecte!
Orele sunt aproape sigur corecte, dar ceea ce dumneavoastr� s-ar putea s� vede�i c� toate orele afi�ate sunt �ntr-o zon� cu fus orar diferit fa�� de cea �n care sunte�i. Dac� este a�a, ar trebui s� v� schimba�i setarea din profil pentru zona de fus orar �n care sunte�i, cum ar fi Bucure�ti, Londra, Paris, etc. V� rug�m, s� observa�i c� schimbarea zonei de fus orar, ca majoritatea set�rilor, poate fi f�cut� doar de utilizatorii �nregistra�i. Deci dac� nu sunte�i �nregistrat, acesta este un moment bun s� o face�i, dac� �mi permite�i jocul de cuvinte!
Sus
Am schimbat zona de fus orar �i ora tot este gre�ita!
Dac� sunte�i sigur c� a�i setat zona de fus orar corect �i ora �nca este diferit�, cel mai probabil r�spuns este ora de var�. Programul nu a fost g�ndit s� se plieze dup� schimb�rile f�cute �ntre ora standard �i cea de var� a�a c� �n timpul lunilor de var� ora poate fi diferit� cu 60 de minute fa�� de cea local� real�.
Sus
Limba mea nu este �n list�!
Cele mai probabile motive sunt fie c� administratorul nu a instalat limba dumneavoastr� sau c� cineva nu a tradus �nca acest program �n limba dumneavoastr�. �ncerca�i s� �l �ntreba�i pe administrator dac� poate instala limba de care ave�i nevoie �i dac� nu exist�, atunci sunte�i liber s� crea�i o nou� traducere. Mai multe informa�ii pot si gasite pe site-ul grupului phpBB. Urm�ri�i leg�tura din partea inferioar� paginilor)
Sus
Cum pot afi�a o imagine sub numele meu de utilizator?
Pot fi dou� imagini sub numele de utilizator c�nd vizualiza�i mesajele. Prima este o imagine asociata cu rangul dumneavoastr�, �n general acestea lu�nd forma de stele sau blocuri indic�nd c�te mesaje a�i scris sau statutul dumneavoastr� pe forumuri. Sub aceasta ar putea fi o imagine mai mare cunoscut� sub numele de avatar (imagine asociat�). Aceasta este, �n general, unic� sau personal� fiec�rui utilizator. Administratorul decide dac� s� activeze imaginile asociate �i au posibilitatea de a alege modalitatea prin care imaginile asociate pot fi folosite. Dac� nu pute�i folosi imaginile asociate, atunci aceasta este decizia administratorului �i ar trebui s�-l �ntreba�i pe acesta despre motivele care au dus la aceast� decizie (suntem siguri c� vor fi �ntemeiate!)
Sus
Cum �mi schimb rangul?
�n general nu pute�i schimba direct rangurile (rangul apare direct sub numele dumneavoastr� de utilizator, �n mesaje �i �n profilul dumneavoastr�, depinde de stilul folosit). Majoritatea forumurilor folosesc rangurile pentru a indica num�rul de mesaje pe care le-a�i scris �i pentru a identifica anumi�i utilizatori, cum ar fi moderatorii �i administratorii. V� rug�m, s� nu abuza�i de forum scriind mesaje inutile doar pentru a v� cre�te rangul, pentru c� probabil ve�i descoperi ca moderatorul sau administratorul v� va sc�dea pur �i simplu num�rul de mesaje scrise.
Sus
De ce c�nd folosesc leg�tura de email al unui utilizator �mi cere s� m� autentific?
Doar utilizatorii �nregistra�i pot trimite mesaje altor utilizatori prin formularul �ncorporat de mail (dac� administratorul permite acest lucru). Acest lucru se �ntampl� pentru a preveni folosirea mali�ioasa a sistemului de mesagerie de c�tre utilizatorii anonimi.
Sus

Probleme de scriere/publicare a mesajelor
Cum deschid un subiect �n forum?
Simplu. Apasa�i pe butonul specific, fie din forum, fie pe ecranul cu subiecte. Este posibil s� fie nevoie s� v� �nregistra�i �nainte de a scrie un mesaj. Facilit��ile care v� sunt disponibile sunt trecute �n partea de jos a ecranului (de genul Pute�i crea un subiect nou �n acest forum )
Sus
Cum pot modifica sau �terge un mesaj?
�n afara cazului �n care sunte�i administratorul forumului sau moderatorul, pute�i modifica sau �terge doar mesajele dumneavoastr�. Pute�i modifica un mesaj (uneori doar pentru o scurta perioad� dup� publicare) ap�s�nd butonul modific� pentru mesajul respectiv. Ve�i observa o mic� sec�iune de text sub mesaj c�nd reveni�i la subiect. Aceasta arat� de cate ori l-a�i modificat. Aceasta va ap�rea doar dac� nimeni nu v-a r�spuns. De asemenea, nu va ap�rea dac� moderatorii sau administratorii modific� mesajul (ace�tia ar trebui s� lase un mesaj �n care s� spun� ce au modificat �i de ce). Observa�i c� utilizatorii normali nu pot modifica un mesaj odat� ce cineva a r�spuns.
Sus
Cum pot s� �mi adaug semnatura la mesaj?
Pentru a adauga o semnatur� trebuie �nt�i s� v� crea�i una, lucru pe care �l pute�i face accesandu-v� profilul. Odat� ce semn�tura este creat�, pute�i s� bifa�i op�iunea Adaug� semnatura de pe formularul de publicare pentru a v� ad�uga semn�tura. Pute�i, de asemenea, s� v� ad�uga�i direct semn�tura la toate mesajele bif�nd op�iunea corespunzatoare din profil (pute�i s� preveni�i ad�ugarea semn�turii unor anumite mesaje dac� �terge�i bifa respectiv� din formularul de publicare)
Sus
Cum pot crea un sondaj?
Este u�or s� crea�i un sondaj. C�nd crea�i un subiect nou (sau modifica�i primul mesaj al unui subiect, dac� ave�i permisiunea), ar trebui s� vede�i o sec�iune Adaug� un chestionar sub zona principal� de publicare (dac� nu vede�i acest lucru probabil c� nu ave�i privilegiile de acces necesare pentru a crea sondaje). Ar trebui s� introduce�i un titlu pentru chestionar �i cel pu�in dou� op�iuni (pentru a alege o op�iune scrie�i �ntrebarea sondajului �i ap�sa�i pe butonul Adaug� o op�iune). Pute�i s� schimba�i �i valabilitatea sondajului, unde perioada 0 �nseamn� un sondaj perpetuu. Va exista �i o limita a num�rului de op�iuni pe care �l pute�i folosi, specificat� de c�tre administrator.
Sus
Cum modific sau �terg un sondaj?
Ca �i �n cazul mesajelor, sondajele pot fi modificate doar de autor, de moderator sau de un administrator. Pentru a modifica un sondaj efectua�i un click pe primul mesaj din cadrul subiectului (acesta este �ntotdeauna asociat cu sondajul). Dac� nimeni nu a votat, atunci poate fi �ters sau modificat, �ns� dac� cineva a votat deja, doar moderatorul sau administratorul poate modifica sau �terge sondajul. Acest lucru previne sabotarea sondajelor sau schimbarea inoportun� a op�iunilor.
Sus
De ce nu pot s� accesez un forum?
Unele forumuri pot fi limitate pentru anumi�i utilizatori sau grupuri. Pentru a vedea, citi, publica, etc. este nevoie probabil de autoriza�ie special� pe care o pot acorda doar moderatorul forumului �i administratorul. Ar trebui s� lua�i legatura cu ei.
Sus
De ce nu pot vota �n sondaje?
Doar utilizatorii �nregistra�i pot vota �n sondaje (pentru a preveni falsificarea rezultatelor). Daca v-a�i �nregistrat �i tot nu pute�i vota atunci probabil c� nu ave�i drepturile de acces necesare.
Sus

Format�ri �i tipuri de mesaje
Ce este codul BB?
Codul BB este o implementare special� a HTML-ului. Posibilitatea de a folosi codul BB este dat� de decizia administratorului (pute�i dezactiva acest cod de la mesaj la mesaj din formularul de publicare). Codul BB este similar ca stil cu HTML-ul, balizele (tag-urile) sunt �nchise �n paranteze p�trate [ �i ] mai degrab� dec�t < �i > �i ofer� un control mai bun asupra a ce �i cum se afi�eaz�. Pentru mai multe informa�ii despre codul BB, consulta�i ghidul care poate fi accesat de pe pagina de publicare.
Sus
Pot folosi HTML?
Acest lucru depinde de administrator, care are control complet. Dac� v� este permis s� �l folosi�i, probabil c� ve�i descoperi c� doar c�teva balize func�ioneaz�. Aceasta este o masur� de securitate pentru a pre�ntampina abuzurile care ar duce la distrugerea a�ez�rii �n pagin� sau ar cauza alte probleme. Daca HTML este activat, �l pute�i dezactiva de la mesaj la mesaj din formularul de publicare.
Sus
Ce sunt Z�mbetele?
Z�mbetele sau iconi�ele emotive sunt imagini mici care pot fi folosite pentru a exprima anumite sentimente folosind un cod scurt. Spre exemplu :) �nseamn� vesel , :( �nseamn� trist. Lista complet� poate fi vazut� �n formularul de publicare. �ncerca�i totu�i s� nu �i folosi�i prea mult pentru c� pot face un mesaj ilizibil �i un moderator se poate hot�r� s� �i scoat� din mesaj sau s� �tearg� mesajul cu totul.
Sus
Pot publica imagini?
Imaginile pot fi afi�ate �n mesajele dumneavoastr�. Cu toate acestea, nu exist� nici o posibilitate �n acest forum pentru �ncarcarea imaginilor direct �n forum. De aceea, trebuie s� scrie�i o legatur� c�tre o imagine stocat� pe un server accesibil publicului, cum ar fi http://un.server.oarecare.ro/imaginea-mea.gif. Nu pute�i s� face�i legatura cu imagini de pe calculatorul dumneavoastr� (doar dac� este un server), nici cu imagini stocate �n spatele unui mecanism de autentificare, cum ar fi casu�ele de mail, site-uri protejate cu parol�, etc. Pentru a afi�a imaginea, folosi�i fie baliza codului BB [img] sau cod HTML (dac� este permis).
Sus
Ce sunt anun�urile?
Anun�urile deseori con�in informa�ii importante �i ar trebui s� le citi�i c�t de repede pute�i. Anun�urile apar �n partea de sus a fiec�rei pagini �n forumul de care apar�in. Dac� pute�i sau nu posta un anun� depinde de permisiunile necesare, care sunt stabilite de administrator.
Sus
Ce sunt subiectele importante?
Subiectele importante apar sub anun�uri �n forum �i doar pe prima pagin�. Deseori sunt destul de importante �i ar trebui s� le citi�i dac� pute�i. Ca �i cu anun�urile, administratorul alege ce permisiuni sunt necessre pentru pentru a le publica.
Sus
Ce sunt subiectele blocate?
Subiectele sunt blocate fie de c�tre moderator, fie de c�tre administrator. Nu pute�i r�spunde unui subiect blocat �i orice chestionar con�inut este �nchis automat. Subiectele pot fi �nchise din mai multe motive.
Sus

Niveluri de utilizatori �i grupuri
Cine sunt administratorii?
Administratorii sunt cei care au cel mai mare nivel de control asupra �ntregului forum. Ace�ti utilizatori controleaz� toate detaliile forumurilor, �ncluz�nd permisiunile de acces, excluderea utilizatorilor, crearea grupurilor �i a moderatorilor, etc. De asemenea, au capacitatea de a modera toate formurile.
Sus
Cine sunt moderatorii?
Moderatorii sunt persoane (sau grupuri de persoane) a c�ror menire este s� aib� grij� de forumuri �n mod constant. Au permisiunea de a modifica sau �terge mesajele �i de a bloca, debloca, muta, �terge �i �mp�r�i subiectele de discu�ie �n forumurile pe care le modereaz�. �n mod general, moderatorii exist� pentru a avea grij� ca utilizatorii s� nu scrie "pe l�ng� subiect" �i s� nu scrie materiale abuzive sau ofensatoare.
Sus
Ce sunt grupurile de utilizatori?
Grupurile de utilizatori sunt o modalitate de grupare a utilizatorilor. Fiecare utilizator poate apar�ine mai multor grupuri (acest lucru difer� de majoritatea celorlalte programe) �i fiecare grup are drepturi de acces individuale. Acest lucru u�ureaz� munca administratorilor dac� doresc ca mai mul�i utilizatori s� modereze un forum sau s� le ofere acces �ntr-un forum privat.
Sus
Cum pot s� fac parte dintr-un grup de utilizatori?
Pentru a intra �ntr-un grup folosi�i legatura de Grupuri de utilizatori din partea de sus a paginii (acest lucru poate fi diferit de la pagin� la pagin�). Nu toate grupurile sunt deschise, unele sunt �nchise �i altele pot fi chiar ascunse. Dac� grupul o permite, pute�i s� cere�i s� fi�i �nscris ap�s�nd butonul respectiv. Moderatorul va trebui s� v� aprobe cererea. Este posibil s� v� �ntrebe care sunt motivele pentru care v� dori�i s� intra�i �n grup. V� rug�m s� nu h�r�ui�i un moderator de grup dac� v� respinge cererea pentru c� are motive �ntemeiate.
Sus
Cum pot deveni moderatorul unui grup de utilizatori?
Grupurile de utilizatori sunt create de c�tre administrator �i �n acel moment este numit un moderator. Dac� dori�i s� crea�i un grup de utilizatori atunci primul lucru pe care trebuie s� �l face�i este s� lua�i legatura cu administratorul.
Sus

Mesaje private
Nu pot trimite mesaje private!
Exist� trei posibile motive: nu sunte�i �nregistrat �i/sau autentificat, administratorul nu a activat mesajele private pentru to�i utilizatorii sau administratorul a restric�ionat pentru dumneavoastr� folosirea mesajelor private. �n ultimul caz ar trebui s� �l intreba�i ce motive a avut.
Sus
Tot primesc mesaje private nedorite!
�n viitor vom adauga o list� de persoane ale c�ror mesaje s� fie ignorate. Deocamdat� dac� primi�i �n continuare aceste mesaje anun�a�i administratorul, pentru c� el are posibilitatea de a opri un utilizator s� trimit� mesaje private.
Sus
Am primit spam-uri sau mesaje abuzive de la cineva din forum!
Ne pare r�u s� auzim acest lucru. Formularul pentru trimiterea unui mesaj include m�suri de siguran�� pentru a observa care utilizatori trimit astfel de mesaje. Ar trebui s� trimite�i administratorului o copie complet� a mesajului primit, inclusiv antetul (acestea ofer� detalii despre utilizatorul care a trimis mesajul). Astfel, el poate ac�iona.
Sus

�ntreb�ri despre phpBB 2
Cine a scris acest program?
Acest program (�n forma nemodificat�) este produs, lansat �i aflat sub copyright-ul grupului phpBB. Este disponibil sub Licen�a General� Public� GNU �i poate fi distribuit liber; folosi�i leg�tura c�tre grup mai multe detalii.
Sus
De ce nu este facilitatea X disponibil�?
Acest program a fost scris �i licen�iat de c�tre grupul phpBB. �n cazul �n care considera�i c� o facilitate trebuie s� fie adaugat�, v� rug�m s� vizita�i site-ul phpBB.com �i s� vede�i ce are de spus grupul phpBB. V� rug�m s� nu publica�i cereri de facilit��i pe forumurile de la phpbb.com, pentru c� grupul phpBB folose�te sourceforge pentru a delega sarcinile legate de noile facilit��i. V� rug�m s� trece�i prin aceste forumuri �i s� vede�i, dac� exist�, care este pozi�ia noastr� legat� de o facilitate �i s� urma�i procedura explicat� acolo.
Sus
Cu cine iau legatura pentru probleme legate de abuzuri �i/sau juridice legate de acest program?
Ar trebui s� lua�i legatura cu administratorul forumului. Dac� nu pute�i s� face�i acest lucru, ar trebui s� �ncerca�i cu unul din moderatorii de forumuri �i s� �i intreba�i cu cine a�i putea lua legatura. Dac� tot nu primi�i r�spuns, ar trebui s� lua�i leg�tura cu posesorul domeniului dumneavoastr� (efectua�i o interogare whois) sau, dac� acesta este pe un domeniu gratuit (yahoo, free.fr, etc.), conducerea sau departamentul pentru abuzuri. Grupul phpBB nu are absolut nici un fel de control �i nu poate fi tras la r�spundere pentru cum, unde sau de c�tre cine este folosit acest program. Este inutil s� lua�i legatura cu grupul phpBB pentru orice fel de probleme juridice care nu sunt legate direct de pagina phpbb.com sau de program �n sine. Dac� trimite�i un mesaj c�tre grupul phpBB despre orice folosire a unui ter� a acestui program, nu a�tepta�i un r�spuns pentru c� nu ve�i primi.
Sus

Ora este GMT + 2 ore

Mergi direct la:  


Varianta �n limba rom�n�: Romanian phpBB online community